O nás Štatút fondu Zriaďovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
O NÁS
 
Obchodné meno: Traumatológia Trnava, n.f.
Adresa: A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
Číslo účtu: 4200 040 400/3100
IČO: 45731608
  1. Neinvestičný fond predstavuje neziskovú právnickú osobu, združujúcu peňažné prostriedky na plnenie všeobecne prospešného účelu.
  2. Zriaďovateľ fondu uvedený v článku V. tejto zakladateľskej zmluvy sa podľa §3 a nasl. zákona č. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. , dohodli na zriadení neinvestičného fondu zmluvou o založení neinvestičného fondu, s obsahom podľa tejto zmluvy.

VÝROČNÉ SPRÁVY

Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2015

Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2014

Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2013

Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2012

Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2011

Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2010

Postup krokov ako darovať 2% z dane - www.dvepercenta.sk


O nás Štatút fondu Zriadovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
Copyright © Traumatológia Trnava, n.f., Created by ARTTECH WebDesign